Dotacja na Kapitał Obrotowy

Program Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Tytuł Projektu: UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wartość Projektu: 183 491,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 183 491,31 zł (100%)

 

Cel Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy ma na celu utrzymanie płynności finansowej oraz niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.