Produkcja etykiet

Znakowanie opakowań transportowych odgrywa bardzo dużą rolę w organizacji i technice procesu transportowego. Brak właściwych oznaczeń dotyczących przeznaczenia ładunku , jego wrażliwości, sposobu obchodzenia się z nim w czasie transportu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub całkowitej utraty wartości użytkowej lub funkcjonalnej ładunku, a tym samym – wzrostu kosztów.

Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań do przemysłowego znakowania i etykietowania produktów jednostkowych, opakowań zbiorczych oraz palet, dla różnych gałęzi przemysłu.

  • znakowanie produktów jednostkowych,
  • znakowanie opakowań zbiorczych i dużych powierzchni,
  • etykietowanie produktów, kartonów i palet.